Táto internetová stránka používa súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto internetovej stránky alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím", súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informácií
link Online založenie zmluvy
o riadení portfólia

Bezpečnostná situácia vo svete sa zmenila, reagujú na to vaše investície?

Je vysoko pravdepodobné, že výdavky na obranu budú v nasledovných rokoch rásť významným tempom, ktoré prevýši rast HDP, nakoľko mnohé najmä západoeurópske krajiny výdavky do obrany v minulosti výrazne podhodnotili. Nová bezpečnostná situácia už však vládam neumožňuje naďalej ponechávať výdavky na nízkych úrovniach. Podľa údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) celkové globálne vojenské výdavky v roku 2021 v reálnom vyjadrení vzrástli o 0,7% na 2 113 miliárd dolárov. Päť krajín s najväčším vojenským rozpočtom spolu predstavuje až 62% globálnych vojenských výdavkov. Vojenské výdavky Číny rástli o 4,7% a rastú už 27. rok po sebe. Vojenské výdavky Ruska vzrástli v roku 2020 o 2,9% na 65,9 mld. USD, pričom dosiahli úroveň 4,1% HDP. Vojenské výdavky Nemecka v roku 2021 klesli o 1,4%, dosiahli 1,3% z HDP a celkovú hodnotu 56 mld. USD.

 

Aktívne riadené dynamické portfólio Defense investuje do vybraných aktív zo sektora obranného a vojenského priemyslu. Portfólio umožňuje klientom participovať na zmene hodnoty globálne pôsobiacich spoločností z obranného a vojenského sektora a to bezpečnou a efektívnou formou prostredníctvom služby riadeného portfólia. Všetky firmy zaradené do portfólia sú výlučne verejne obchodované a sú z krajín, ktoré sú v aliancii s USA.

 

Popri výnose generovaného investíciami do dynamicky sa vyvíjajúceho obranného sektora je navyše takto podporovaná aj schopnosť západného sveta brániť sa voči hrozbám vojenského konfliktu. Vyššia hodnota akcií firiem znamená ich finančne silnejšie postavenie, lepšie možnosti investícií do výskumu a vývoja, technológií a do ľudského kapitálu, čo v konečnom dôsledku zvyšuje bezpečnosť západného sveta.

 

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“). Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda o minimalizovanie rizika portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu.

 

Portfólio Defense spoločnosti Omnium Capital o.c.p., a.s. sa zameriava výlučne na popredné firmy z obranného sektora. Do portfólia sú vyberané iba také akcie firiem, ktoré patria medzi kľúčové v tomto odvetví a to tak v USA, ako aj v EÚ, resp. v iných vybraných krajinách. Portfólio riadi skúsený manažér Mgr. Martin Vozár, PhD. za pomoci špičkových finančných technológií.

 

Za posledných 12 mesiacov portfólio Defense dosiahlo hrubý výnos 25,68 % a prekonalo tak svojou ziskovosťou kľúčový americký akciový index S&P 500 o 13,96 %.

 

Ak máte záujem stať sa klientom Omnium Capital, o.c.p., a.s., môžete realizovať proces online zazmluvnenia aj prostredníctvom nasledovného webového odkazu: registracia.omniumcapital.sk.

 

 

Bližšie informácie o portfóliu sú dostupné prostredníctvom nasledovného webového odkazu: Brožúra portfólia Defense.

 

Všetky výnosy zverejnené v tomto materiáli sú prepočítané do meny EUR a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Zdroj finančných dát: Bloomberg Professional Terminal.

Späť do prehľadu